Årsmøte i Amnesty Jus Oslo

Amnesty Jus Oslo inviterer til årsmøte tirsdag 5.mai kl. 17.00 på Domus Nova rom 543. Foreløpig dagsorden: Valg av møteleder, en person til å skrive referat og en person til å medundertegne protokollen. Godkjenne innkalling, dagsorden og referat fra forrige … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Foredrag med generalsekretær i Amnesty John Peder Egenæs om bedrifters samfunnsansvar

                Overholder norske bedrifter menneskerettighetene i sin virksomhet i utlandet? Nylig utga Amnesty en rapport om næringslivets samfunnsansvar, som vurderer norske selskapers beredskap i forhold til overholdelse av menneskerettighetene. Undersøkelsen ble også gjennomført … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment