GENERALFORSAMLING!

Det avholdes generalforsamling i Amnesty Jus Oslo fredag den 7. september kl 18.00. Sted for møtet vil være rom 365 i Domus Nova. Nye og gamle medlemmer er hjertelig velkommen til generalforsamlingen. Alle medlemmer har stemmerett. Følgende verv i AJOs … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Foredrag med generalsekretær i Amnesty John Peder Egenæs om bedrifters samfunnsansvar

                Overholder norske bedrifter menneskerettighetene i sin virksomhet i utlandet? Nylig utga Amnesty en rapport om næringslivets samfunnsansvar, som vurderer norske selskapers beredskap i forhold til overholdelse av menneskerettighetene. Undersøkelsen ble også gjennomført … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment