Debatt om bedrifters samfunnsansvar på Frokostkjelleren

Norske selskapers drift i utlandet – hvordan sikre at de overholder menneskerettighetene? Amnesty på jusseninviterer til debatt på Frokostkjelleren onsdag 9.november kl.18.00. Paneldeltagere: Hans Petter Graver (professor dr. juris UiO, leder for OECDs nasjonale kontaktpunkt), Ola Jo Tandre (Director, Corporate … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment