Vil du være med Regiongruppa til India?

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

“Non-Stop Workplace” – AIJS sitt bidrag til Shitty City 2011

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Debatt om bedrifters samfunnsansvar på Frokostkjelleren

Norske selskapers drift i utlandet – hvordan sikre at de overholder menneskerettighetene? Amnesty på jusseninviterer til debatt på Frokostkjelleren onsdag 9.november kl.18.00. Paneldeltagere: Hans Petter Graver (professor dr. juris UiO, leder for OECDs nasjonale kontaktpunkt), Ola Jo Tandre (Director, Corporate … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Foredrag med generalsekretær i Amnesty John Peder Egenæs om bedrifters samfunnsansvar

                Overholder norske bedrifter menneskerettighetene i sin virksomhet i utlandet? Nylig utga Amnesty en rapport om næringslivets samfunnsansvar, som vurderer norske selskapers beredskap i forhold til overholdelse av menneskerettighetene. Undersøkelsen ble også gjennomført … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Faglunsj om Oljefondets etiske retningslinjer

Tid: Torsdag 30.september kl. 12.15 Sted: Domus Nova rom 360 Amnesty på jussen inviterer til lunsj! Pia Goyer, seniorrådgiver i Statens pensjonsfonds Etikkråd og jurist med menneskerettigheter som spesialfelt, kommer for å snakke om oljefondets etiske retningslinjer. Hva er vilkårene … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment