Gruppa mot tortur og dødsstraff holder underskriftskampanje

Torsdag 30. oktober vil Gruppa mot tortur og dødsstraff holde underskriftskampanje på Domus Nova mellom kl. 11 og 13. 

Underskriftene vil samles inn til støtte for Moses Akatugba som er dømt til døden for å ha ranet til seg tre mobiltelefoner da han var 16 år. Moses har beskrevet at da han ble arrestert av den nigerianske hæren i 2005, ble skutt i hånden og banket opp av soldater. Han ble anholdt i en militærleir der soldater banket ham opp da han ikke kunne identifisere et lik. Etter å ha blitt overført til politistasjonen i Epkan opplevde han ytterligere tortur og mishandling. Moses fortalte til en menneskerettighetsforkjemper at politiet angrep ham med batonger og macheter. Politimennene dro ut tå- og fingernegler med tang og tvang ham til å signere tilståelsesdokumenter ferdigskrevet av politiet.

Etter åtte år i fengsel ble Moses dømt til døden ved henging, og dommen var utelukkende basert på informasjon innhentet under tortur. Politietterforskeren med ansvar for saken møtte heller aldri i retten for å avgi vitneforklaring. Under rettsaken mot Moses forsøkte forsvaret å få gjennomslag for en etterforskning av anklagene om at Moses ble torturert av politimennene. Moses fikk aldri mulighet til å vitne i retten om torturen han gjennomgikk i militærleiren og i fengselet. Idag får familien hans komme på besøk to ganger i måneden mens han sitter og venter på henrettelsen. Moses sier selv at han er uskyldig.

Internasjonal rett fastsetter at barn som er under 18 år ved begått lovbrudd skal ikke bli dømt til døden. Amnesty International er i mot dødsstraff i et hvert tilfelle, under en hver omstendighet, uavhengig av skyldspørsmål.

Amnesty International:

  • krever at det åpnes en uavhengig etterforskning av anklagene om at Moses Akatugba ble utsatt for tortur etter arrestasjonen i november 2005.
  • krever at dødsdommen til Moses blir omgjort
  • krever at Moses mottar oppreisning dersom det viser seg at han ble torturert og mishandlet av politimennene.
  • krever at politiet i Nigeria slutter å bruke tortur som metode for innhenting av informasjon
Aksjonen er en del av den større aksjonen Stopp Tortur som du kan lese mer om her: http://www.amnesty.no/stopptortur
Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Jusstudentenes Menneskerettighetspris til Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe for utlendingsrett

24. februar 2014 ble Jusstudentenes menneskerettighetspris delt ut for femte gang. Dette er en pris med mange formål, blant annet å hedre noen som har vært med på å skape engasjement for menneskerettigheter blant jusstudenter. Altså noen som er gode forbilder for oss kommende jurister. Og et av de mange positive ordene som kan brukes på Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe er at de har vært forbilledlige i alle de sjuårene de har vært aktive.

Det norske rettssystemet mangler et rettshjelpstilbud for asylsøkere, og behovet for å belyse slike saker og skape en presedens i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser var bakgrunnen for prosjektet. Initiativtakerne var Arild Humlen og Jonas Myhre, og Advokatforeningen har stått for den administrative driften av prosjektet. Selve arbeidet er blitt gjennomført ved at et sekretariat bestående av jusstudenter har gått igjennom 1755 saker. Et utvalg av disse er så blitt presentert for et rådgivende utvalg bestående av blant annet NOAS, Helsingforskomiteen og Amnesty som igjen valgte ut 74 saker til videre rettslig prøving. Advokater fra ulike advokatfirmaer har så behandlet disse sakene pro bono, og i 70 % av saken har man fått et positivt utfall for klintene.


Juryens begrunnelse:
«Juryen mener at prosedyregruppen har gjort en svært viktig innsats for å sette fokus på det manglende rettshjelpstilbudet for asylsøkere og innvandrere. Gruppa har skapt en ny presedens i saker av avgjørende betydning for enkeltmennesker. Deres grundige behandling av enkeltsaker har vært med på å korrigere ubalansen mellom de saksøkende asylsøkerne/utlendingene og staten, og avdekke svakheter i saksbehandlingen. Gjennom dette arbeidet mener juryen at prosedyregruppa har belyst brudd på Norges menneskerettslige forpliktelser og bidratt til endring i riktig retning.

Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe får prisen for å fremme studenters engasjement for menneskerettighetene i Norge, særlig ved å være gode forbilder.

Prosedyregruppa har knyttet til seg store advokatkontor, og vist at alle advokater kan gjøre en innsats for svakere grupper i samfunnet. De har løftet menneskerettslig arbeid opp til en prestisjefylt del av advokatkontorers portofolio. Dermed har prosedyregruppa vist at alle advokater må ha kjennskap til menneskerettslige problemstillinger og at dette er interessante og viktige saker alle advokater vil kunne ha et ansvar for å føre. Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppes engasjement over mange år viser jusstudenter det ansvaret advokater har i samfunnet, noe de fortjener Jusstudentenes Menneskerettighetspris for.

Prosedyregruppa meddelte høsten 2013 at den vil bli avviklet og juryen mener derfor tiden er inne for å tildele dem prisen for den jobben som er gjort de siste sju årene.»

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Møte for gruppen mot tortur og dødsstraff

Velkommen til semesterets første møte i gruppen mot tortur og dødsstraff. Vi møtes i kantinen i midtbygningen onsdag 29/1 kl 15:30. Planen er å velge ny referent og nestleder, samt å finne ut av hva vi skal gjøre dette semesteret. Vel møtt!

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Nominer kandidater til jusstudentenes menneskerettighetspris!

Bildet viser Cecilia Dinardi som fikk prisen i 2012

For femte år på rad deler jusstudentene på juridisk fakultet, UiO ut en menneskerettighetspris. Prisen deles ut til enten noen som har gjort en god innsats for å fremme menneskerettigheter for studenter, innsats for menneskerettighetene gjort av studenter eller innsats for å fremme studenters engasjement for menneskerettighetene.
Alle studenter oppfordres til å nominere aktuelle kandidater. Send en epost til prisen@menneskerettighetsuka.no innen 31. januar 2014.
Prisen deles ut i forbindelse med Menneskerettighetsuka.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nytt semester!

Hurra for nytt semester!

Vi hadde stand på runden på NOVA:

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jusstudentenes menneskerettighetspris

Dei nominerte til Jusstudentenes menneskerettighetspris 2013 er

1. HumAk

2. Ketil Lund

3. Kirsten Sandberg

4. Jon Wessel-Aas

Prisen vert utdelt ut på Menneskerettighetsukas første dag, mandag 4.mars.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Infomøte

Amnesty på jussen inviterer nye og gamle studenter til INFORMASJONSMØTE!

Mandag 21.januar klokka 17:00 på rom 360, Domus Nova

Amnesty International er en verdensomspennende menneskerettighetsorganisasjon. Amnesty Jus Oslo er nettverket av Amnesty-grupper ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Amnesty Jus Oslo er organisasjonen for deg som ønsker
-å engasjere deg i kampen mot tortur-og dødsstraff
-å være med å arrangere Menneskerettighetsuka 2013
-å være med å arrangere seminarer og debatter om aktuelle menneskerettslige problemstillinger

En representant fra Amnesty Norge kommer og forteller om Amnestys arbeid. Dessuten vil lederne for gruppene i vårt nettverk gi et innblikk i hvordan de jobber.

Vel møtt!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Generalforsamling

Velkommen til generalforsamling onsdag 23.januar klokka 1815 på rom 360, Domus Nova!

Generalforsamlingen er det høyeste organet i Amnesty Jus Oslo og kan blant annet velge nytt styre, vedta vedtekter og fastsette de økonomiske rammene og planene for det kommende semesteret.

Nye og gamle medlemmer er hjertelig velkommen til generalforsamlingen. Alle medlemmer har stemmerett.

Saksliste for møtet, forslag til arbeidsprogram og semesterberetninger fra undergruppene vil legges ut her på hjemmesiden senest en uke før generalforsamlingen. Dersom du har forslag til saker som bør tas opp, kan disse sendes til leder@amnestyjus.no. Dette gjelder også for forslag til vedtektsendringer.

Det blir servert pizza og brus på generalforsamlingen.

Håper vi ses!

Saksdokumenter

Vedtekter

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Runden på Nova

Vi tok i mot nye, håpefulle studentar på den legendariske runden på Nova. Som einaste gruppe som samla inn kontaktinformasjon fekk vi ein del interesserte. Dei vil bli invitert på infomøte i løpet av januar.  Vi håpar på mange nye og engasjerte medlemmer!

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Julebord med Amnesty Jus Oslo

God mat, godt drikke og veldig god stemning: lørdag 1.desember hadde Amnesty Jus Oslo julebord hjemme hos Lucy, lederen for Gruppen mot tortur og dødsstraff.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment