Infomøte fredag 28. august

Amnesty Jus Oslo inviterer nye og gamle studenter til informasjonsmøte fredag 28. august kl. 16.30 på rom 543, Domus Nova. Kom og spis pizza og hør på hvilke aktiviteter du kan delta på!

Er du interessert i
-å engasjere deg i kampen mot tortur-og dødsstraff?
-å være med å arrangere Menneskerettighetsuka?
-å være med å arrangere seminarer og debatter om aktuelle menneskerettslige problemstillinger?
- å reise til et spennende land for å lære mer om menneskerettighetssituasjonen der?
…eller er du generelt engasjert i kampen for menneskerettigheter?

Du er hjertelig velkommen til vårt infomøte for å få vite mer om vårt arbeid og få svar på det du måtte lure på.

Vi er også på facebook! Søk på AJO, så vil du finne både siden vår som du kan “like”, og flere undergrupper du kan melde deg inn i.

Vi gleder oss til å se deg på vårt infomøte!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Forelesning: Main challenges to ensuring respect for human rights in the 21st century

26. mai kl. 15.00 i Domus Academica auditorium 4.

Gentian Zyberi fra Norsk Senter for Menneskerettigheter foreleser om sentrale tema innen menneskerettigheter. Han vil gjennom eksempler illustrere normative, prosessuelle og institusjonelle utfordringer (og hva som gjøres for å overvinne dem) ved følgende tema;

- Menneskerettigheter og væpnet konflikt
- Sivile og politiske rettigheter
- Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
- Effekter av klimaendringer

Forelesningen er høyaktuell for studenter på første år som tar Privatrett II med internasjonale menneskerettigheter.

Velkommen til en lærerik forelesning!

(Forelesningen vil bli holdt på engelsk)

———————————————————————————————————

Gentian Zyberi from Norwegian Center or Human Rights gives a lecture on important topics within human rights.

By using examples to illustrate normative, procedural and institutional challenges are and what is being done (or not) to overcome them he will deal ith the following:

- Human rights in armed conflict
- Civil and political rights
- Economic social and cultural rights
- Effects of Climate change

Welcome!

(The lecture will be in english)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Godt oppmøte på kveldens debatt

Amnesty Jus Oslo arrangerte i kveld debatt om Norge bør ta imot flere syriske flyktninger. Mads Andnæs og Ülkü Kocaefe innledet , før ordstyrer John Peder Egenæs overtok og ledet et engasjert panel bestående av Fabian Stang, Stine Renate Håheim, Siavash Sangtarash, Ingrid Keenan, Anna Serafima S. Kvam og Runar Olsen.

Det ble en spennende debatt med flere ulike synspunkter hvor det ble stilt mange gode spørsmål fra salen. Amnesty Jus Oslo takker deltagere og publikum for god debatt!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Debatt: Bør Norge ta imot flere syriske flyktninger?

Amnesty Jus Oslo inviterer til politisk debatt om Norge bør ta imot flere syriske flyktninger. Debatten vil finne sted på Frokostkjelleren 7.mai kl. 18.15.

Amnesty International sammen med syv andre hjelpeorganisasjoner oppfordrer til nasjonal dugnad for å ta imot totalt 10 000 sårbare syriske flyktninger i 2015 og 2016. Krigen i Syria har ført til den største humanitære katastrofen etter andre verdenskrig. 11 millioner er på flukt, 4 millioner utenfor landegrensene. 380 000 er sårbare flyktninger: enslige kvinner, kvinner med barn, barn, syke, skadde og mennesker i fare for forfølgelse. Partiene er uenige om hva som er beste fremgangsmåte for å hjelpe, og vi ønsker en åpen debatt hvor de ulike synspunkter kan komme klart frem.

Introduksjon v/ professor Mads Andenæs og Ülkü Kocaefe – nestleder ved den Tyrkiske ambassaden

Ordstyrer: John Peder Egenæs (generalsekretær i Amnesty International Norge)

Panelet:
Fabian Stang (H) – ordfører i Oslo
Stine Renate Håheim (AP) – medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen
Siavash Sangtarash (SV) – 2.kandidat for Oslo SV
Ingrid Keenan (Unge Venstre) – 1.nestleder Unge Venstre
Anna Serafima S. Kvam (Grønn Ungdom) – talsperson Grønn Ungdom
Runar Olsen (FpU) – styremedlem Oslo FpU

Dørene åpner kl. 18.00. Debatten starter kl. 18.15 og det åpnes for spørsmål fra salen til slutt. Velkommen til Frokostkjelleren for spennende og aktuell debatt!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årsmøte i Amnesty Jus Oslo

Amnesty Jus Oslo inviterer til årsmøte tirsdag 5.mai kl. 17.00 på Domus Nova rom 543.

Foreløpig dagsorden:

 1. Valg av møteleder, en person til å skrive referat og en person til å medundertegne protokollen.
 2. Godkjenne innkalling, dagsorden og referat fra forrige årsmøte.
 3. Gjennomgang aktivitetsrapporter
 4. Godkjenne regnskap for AJO for periode 4.sept. 2014 til 5.mai 2015 og Menneskerettighetsuka 2015
 5. Vedta budsjett for høst 2015
 6. Vedta arbeidsplan for høst 2015
 7. Godkjenne vedtektsendringer
 8. Valg av medlemmer til styre
 9. Valg av to medlemmer til valgkomité
 10. Valg av to revisorer
 11. Eventuelt

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet sendes leder@amnestyjus.no innen 3.mai.

Følgende verv er på valg:
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Leder for Menneskerettighetsuka
Leder for Regiongruppa
Leder for Gruppa mot tortur og dødsstraff
Leder for Faggruppa

Det kan stilles til valg på selve årsmøtet, det er ikke nødvendig å fremme kandidatur i forkant. Spørsmål om verv eller andre henvendelser kan rettes til leder@amnestyjus.no

Fullstendig dagsorden og saksdokumenter vil gjøres tilgjengelig 2 dager før årsmøtet.

Det serveres pizza etter møtet. Vel møtt!

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Semesterets første møte med Faggruppa

Velkommen til årets første møte i faggruppa! Vi skal snakke om planen for semesteret, hvor blant annet en eksamensrettet forelesning skal arrangeres. Alle interesserte er hjertelig velkomne!

Tid: 4. februar kl. 16.15

Sted: Kantinen på Domus Nova

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Første møte med Gruppa mot tortur og dødsstraff, vårsemesteret 2015

Gruppa mot tortur og dødsstraff inviterer gamle og nye medlemmer til semesterets første møte

Tirsdag 27.1. kl. 17.00

Rom 360, Domus Nova 

Vi skal informere nye medlemmer om vårt arbeid og legge planer for det kommende semesteret.

Velkommen!

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Infomøte 22. januar

Amnesty Jus Oslo inviterer nye og gamle studenter til informasjonsmøte 22. januar på rom 360, Domus Nova. Kom og spis pizza og hør på hvilke aktiviteter du kan delta på!

Er du interessert i
-å engasjere deg i kampen mot tortur-og dødsstraff?
-å være med å arrangere Menneskerettighetsuka?
-å være med å arrangere seminarer og debatter om aktuelle menneskerettslige problemstillinger?
- å reise til et spennende land for å lære mer om menneskerettighetssituasjonen der?
…eller er du generelt engasjert i kampen for menneskerettigheter?

Du er hjertelig velkommen til vårt infomøte for å få vite mer om vårt arbeid og få svar på det du måtte lure på.

Alle nåværende styremedlemmer vil presentere sine verv, og lederne fra gruppene i vårt nettverk vil gi et innblikk i hvordan vi jobber. Vi får også besøk av regionsleder for Amnesty International.

Vi er også på facebook! Søk på AJO, så vil du finne både siden vår som du kan “like”, og flere undergrupper du kan melde deg inn i.

Vi gleder oss til å se deg på vårt infomøte!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vil du være med Regiongruppa til India?

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Møte med Menneskerettighetsuka 2015

Velkommen til årets første møte med Menneskerettighetsuka. Vi møtes på Domus Nova på rom 543 kl. 10.00. Møtet er åpent for alle som ønsker å være med på Menneskerettighetsuka 2015.

Gjerne meld deg også inn i gruppa vår på Facebook: “MRU 15 Interngruppe”.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment