Gruppene

Tortur- og dødsstraffgruppa

Leder: Elida Steinsdatter Andersen

E-post: td@amnestyjus.no

Tortur- og dødsstraffgruppa arbeider for avskaffelse av dødsstraff, mot tortur og med forsvinningssaker. Dette er tradisjonelle og viktige arbeidsområder for Amnesty International. Amnesty anser dødsstraff som en umenneskelig og grusom straff, men det er fortsatt mange land som ikke respekterer den aller mest grunnleggende menneskeretten: retten til liv. Hva anågr dødsstraff består gruppas arbeid i brevskriving, deltakelse i dødsstraffnettverk innenfor Amnesty International og planlegge ulike aksjoner. Når det gjelder tortur- og forsvinningssaker jobber vi for å få myndighetene i land der tortur forekommer om å etterforske og straffeforfølge de ansvarlige. Vi forsøker også å få styresmakter til å oppklare hvor det er blitt av de som er forsvunnet. Dette gjør vi gjennom underskriftskampanjer og brevskriving.

Kampanjegruppa

Leder: Beate Kathrine Berge

Mail: kampanje@amnestyjus.no

Gruppa arrangerer filmkvelder, debatter og seminarer rettet mot medlemmer og studenter. Gruppens arbeid formes etter medlemmenes ønsker, så her er det muligheter for å få jobbe med det man selv synes er mest spennende!

Menneskerettighetsuka

Leder: Astrid Fauskanger

Mail: leder@menneskerettighetsuka.no

Menneskerettighetsuka arrangeres i år for åttende gang. I løpet av en uke i mars setter vi fokus på menneskerettigheter gjennom foredrag, faglunsjer, debatter og kulturelle innslag som er åpne for alle. Denne gruppa har ansvaret for dette arrangementet og deles igjen inn i undergrupper – en gruppe for PR, faglig innhold, kultur osv. Planleggingen av Menneskerettighetsuka 2015 er i gang, bli med på en spennende og lærerik prosesss!

Gruppa har sin egen hjemmeside: www.menneskerettighetsuka.no

Regiongruppa

Leder: Ida Flinder Nyquist

Mail: region@amnestyjus.no 

Regiongruppa konsentrerer seg om menneskerettighetsbrudd i landområder som vi selv velger. Om høsten jobber vi med å tilegne oss kunnskap om regionen, og etter jul drar vi på studietur til det aktuelle området. For tiden fokuserer vi vårt arbeid på India.

Posted in | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>