Oppstartsmøte for Menneskerettighetsuka 2013

Menneskerettighetsuka er fakultetets største arene for menneskerettighetsspørsmål -bli med og lag jussens viktigste arrangement! Ny og gamle medlemmer ønskes velkommen til semesterets første møte. Det blir gitt uforpliketende informasjon om uka, organiseringen o.l. Og vi skal begynne å idemyldre rundt tema … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

GENERALFORSAMLING!

Det avholdes generalforsamling i Amnesty Jus Oslo fredag den 7. september kl 18.00. Sted for møtet vil være rom 365 i Domus Nova. Nye og gamle medlemmer er hjertelig velkommen til generalforsamlingen. Alle medlemmer har stemmerett. Følgende verv i AJOs … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

AIJS inviterer til GENERALFORSAMLING

Tid: torsdag 02. februar kl 19.00 Sted: Domus Nova rom 365   Har du ikke fått sakspapirer tilsendt på mail? Gi beskjed til leder@amnestyjus.no, så ordner vi det! Generalforsamlingen er vårt høyeste organ, og det er her rammene for arbeidet dette … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Infomøte om AIJS

Amnesty på jussen inviterer nye og gamle studenter til INFORMASJONSMØTE!   Er du interessert i -å engasjere deg i kampen mot tortur-og dødsstraff? -å være med å arrangere Menneskerettighetsuka? -å være med å arrangere seminarer og debatter om aktuelle menneskerettslige … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Debatt om bedrifters samfunnsansvar på Frokostkjelleren

Norske selskapers drift i utlandet – hvordan sikre at de overholder menneskerettighetene? Amnesty på jusseninviterer til debatt på Frokostkjelleren onsdag 9.november kl.18.00. Paneldeltagere: Hans Petter Graver (professor dr. juris UiO, leder for OECDs nasjonale kontaktpunkt), Ola Jo Tandre (Director, Corporate … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Foredrag med generalsekretær i Amnesty John Peder Egenæs om bedrifters samfunnsansvar

                Overholder norske bedrifter menneskerettighetene i sin virksomhet i utlandet? Nylig utga Amnesty en rapport om næringslivets samfunnsansvar, som vurderer norske selskapers beredskap i forhold til overholdelse av menneskerettighetene. Undersøkelsen ble også gjennomført … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment