Første møte med Gruppa mot tortur og dødsstraff, vårsemesteret 2015

Gruppa mot tortur og dødsstraff inviterer gamle og nye medlemmer til semesterets første møte Tirsdag 27.1. kl. 17.00 Rom 360, Domus Nova  Vi skal informere nye medlemmer om vårt arbeid og legge planer for det kommende semesteret. Velkommen!  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Infomøte 22. januar

Amnesty Jus Oslo inviterer nye og gamle studenter til informasjonsmøte 22. januar på rom 360, Domus Nova. Kom og spis pizza og hør på hvilke aktiviteter du kan delta på! Er du interessert i -å engasjere deg i kampen mot … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gruppa mot tortur og dødsstraff holder underskriftskampanje

Torsdag 30. oktober vil Gruppa mot tortur og dødsstraff holde underskriftskampanje på Domus Nova mellom kl. 11 og 13.  Underskriftene vil samles inn til støtte for Moses Akatugba som er dømt til døden for å ha ranet til seg tre … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Møte for gruppen mot tortur og dødsstraff

Velkommen til semesterets første møte i gruppen mot tortur og dødsstraff. Vi møtes i kantinen i midtbygningen onsdag 29/1 kl 15:30. Planen er å velge ny referent og nestleder, samt å finne ut av hva vi skal gjøre dette semesteret. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment