Om Amnesty Jus Oslo

Amnesty International er en verdensomspennende menneskerettighetsorganisasjon. Amnesty Jus Oslo (AJO) er en studentgruppe som ligger under Amnesty International Norge. AJO holder til ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Nettverket består av fire undergrupper og et styre som koordinerer og har det overordnede ansvaret for studentgruppas aktivitet. Gruppene i Amnesty Jus er Menneskerettighetsuka (MRU), Gruppa mot tortur- og dødsstraff, Regiongruppa og Faggruppa. Vi jobber med å fremme interessen for og kunnskapen om menneskerettigheter. Dette gjør vi gjennom å arrangere gruppemøter, foredrag, debatter, aksjoner m.v. MRU arrangeres én gang årlig, og vi jobber med den fra starten av høstsemesteret til midten av vårsemesteret.

Styrets medlemmer høst 2016/vår 2017:

Linnea Røsjø Johanssen, leder (leder@amnestyjus.no)

Emilie Lillevik Simeonov, nestleder (nestleder@amnestyjus.no)

Beate Kathrine Berge, økonomiansvarlig (okonomi@amnestyjus.no)

Astrid Fauskanger, leder for Menneskerettighetuka (leder@menneskerettighetsuka.no)

Elida Steinsdatter Andersen, leder for gruppa mot tortur-og dødsstraff (td@amnestyjus.no)

Beate Kathrine Berge, leder for kampanjegruppa (kampanje@amnestyjus.no)

Ida Flinder Nyquist, leder for regiongruppa (region@amnestyjus.no)

 

Posted in | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>