Demonstrasjon: Krev frihet for fengslede studenter i Myanmar!

Torsdag 10. mars markerer at det er gått ett år siden myanmarske myndigheter slo hardt ned på fredelige studentprotester og arresterte studentaktivister, deriblant Phyoe Phyoe Aung. Demonstrasjonen er arrangert av studentgruppene Amnesty Jus Oslo, Amnesty Blindern og SAIH.

Når: Torsdag 10. mars kl. 10.00

Hvor: Cort Adelers gate 16, 0254 Oslo

 

Bakgrunn:
Da den nasjonale utdanningsloven ble vedtatt den 30. september 2014 oppstod det protesterte blant studenter, ledere og andre supportere. Utdanningsloven ble vedtatt uten at myndighetene hadde henvendt seg til studentene. Den nye loven inneholder en rekke urettferdige, innskrenkende og diskriminerende punkter. Blant annet mister universitetene sin uavhengighet fra utdanningsdepartementet, muligheten for undervisning på flere språk forsvinner og fagforeninger ved universitetene vil ikke bli anerkjent.

Ett år etter disse arrestasjonene sitter fremdeles 45 studentdemonstranter i varetekt i påvente av de pågående rettsakene. Myndighetene i Myanmar har fremdeles ikke begynt en uavhengig, upartisk og grundig etterforskning av anklagene om politiets bruk av overdreven makt under demonstrasjonen 10 mars 2015.

I løpet av de siste to månedene har minst åtte nye blitt arrestert. Det er fortsatt mange gjenværende i varetekt som venter på utfallet av deres deltagelse i fredelige studentprotester i Letpadan, Bago regionen, 10 mars 2015.

Disse er blant menneskene vi aksjonerer for:

Phyoe Phyoe Aung
Phyoe Phyoe er generalsekretær for den burmesiske studentunionen ABFSU. 10. mars 2015 ble hun og 70 andre studentaktivister arrestert etter at de hadde protestert mot den nye nasjonale utdanningsloven. Ifølge Phyoe Phyoe og andre aktivister vil denne loven begrense studenters akademiske frihet.

Til tross for at mange politiske fanger har blitt løslatt, viser fengslingen av Phyoe Phyoe og andre studentaktivister at det å bruke ens ytrings- og organisasjonsfrihet fortsatt er farlig i Myanmar.
http://www.amnesty.no/aksjon/phyoephyoe

Lin Htet Naing
Studentene som deltok i demonstrasjonene ble møtt med vold fra politibetjenter og flere ble arrestert. Lin Htet Naing, også kjent som James, organiserte samme dag en motprotest mot volden studentene ble utsatt for.

Lin er en samvittighetsfange, kun fengslet for å ha brukt sin forsamlingsfrihet. Lin er gift med Phyoe Phyoe, som også er samvittighetsfange. Begge har tidligere vært arrestert grunnet deres aktivisme.
http://www.amnesty.no/aksjon/fra-protest-til-fengsel

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>