Verdensdagen mot dødsstraff 2015

10. oktober markeres verdensdagen mot dødsstraff. Amnesty International fokuserer i år på bruk av dødsstraff for narkotikakriminalitet.

I Amnestys årlige dødsstraffrapport for 2014 ble det dokumentert bruk av dødsstraff for narkotikarelaterte forbrytelser i ti land: Kina, Indonesia, Iran, Malaysia, Saudi-Arabia, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Forente Arabiske Emirater og Vietnam. Samtidig er det i tillegg minst 20 ytterligere land hvor bruk og besittelse av visse mengder narkotika kan være straffbart med døden. Lenger ned i saken er oversikt over situasjonen i enkelte av disse landene.

Av de fem landene som årlig henretter flest, Kina, Iran, Saudi-Arabia, Irak og USA, er det kun USA som ikke gir mulighet for å straffe narkotikaforbrytelser med døden.

I april 2016 skal FNs generalforsamling holde en spesialsesjon på narkotika, og de ulike kontrollgrepene som brukes i ulike land. Bruken av dødsstraff for narkotikaforbrytelser vil være et viktig tema her. Denne sesjonen vil være en svært viktig arena for fokus på den urovekkende økningen i slike henrettelser i mange land.

Årets fokussak

I september 2003 var Sharul ute på et ærend for en venn da han ble stoppet av politiet. Politiet ransaket motorsykkelen han kjørte, og fant to poser med cannabis. Til sammen var han i besittelse av 622 gram. I 2009 ble Sharul dømt til døden for narkotikasmugling. I Malaysia har de såkalt obligatorisk dødsstraff for besittelse og bruk av en viss mengde narkotiske stoffer. Amnesty mener det er svært problematisk at en lov fratar dommer og jury muligheten til å vurdere sakene individuelt.

I Oslo har vi og andre Amnestygrupper fra Oslo og Omegn brukt lørdagen til å samle inn underskrifter til denne kampanjen.

Gi din signatur for å stanse henrettelsen her!

 

Malaysia

Sharuls sak er dessverre langt fra enestående i Malaysia. Utfordringen for Amnesty og andre menneskerettighetsorganisasjoner er at bruken av dødsstraff i stor grad hemmeligholdes av myndighetene og det er derfor vanskelig å få et helhetlig bilde av omfanget. Når det er sagt har Amnesty tall som tyder på at halvparten av alle dødsdommer som er avsagt de seneste årene er for narokotikarelaterte forbrytelser.

I 2012 introduserte malaysiske myndigheter forslag til reform av straffeloven hvor bl.a. prinsippet om obligatorisk dødsstraff for narkotikasmugling skulle vurderes. Det har enda ikke blitt introdusert noe endringsforslag til loven og Amnesty ønsker derfor å bruke årets verdensdag til å sette fokus på situasjonen i Malaysia.

Saudi-Arabia
Saudi-Arabia er et av de landene i verden som henretter flest mennesker årlig, og alle tall fortsetter dessverre å øke. I 2014 ble det anslått at minst 90 personer ble henrettet. Det ser ut til at dette tallet blir langt høyere i 2015. De siste tallene Amnesty har viser at i løpet av årets seks første måneder har hele 102 mennesker blitt henrettet. Tallene fra 2014 og så langt i 2015 sett samlet viser at 47 % av disse henrettelsene er for narkotikarelaterte forbrytelser. Denne praksisen har økt dramatisk, de samme tallene fra 2010 og 2011 viste at 4 % av henrettelsene var for narkotikarelaterte forbrytelser.

Du kan lese mer om bruken av dødsstraff i Saudia-Arabia her.

Iran

I Iran blir hundrevis henrettet årlig, de fleste av dem for narkotikarelaterte forbrytelser. Etter en endring i straffeloven ble vedtatt i 2011 er det ikke lenger mulig å anke dødsdommer for narotikakriminalitet. Dette har forårsaket en kraftig økning i antallet dødsdommer og henrettelser.
I Iran opererer Amnesty med to ulike tall på gjennomførte henrettelser: et offisielt tall fra myndighetene og et uoffisielt fra våre kilder. Disse tallene er ofte svært forskjellige da myndighetene holder tilbake informasjon om mange av de gjennomførte henrettelsene. I 2014 ble det offisielt rapportet om 289 henrettelser, mens Amnestys egne anslag tyder på at det reelle tallet var minst 743. Av de offisielt anerkjente henrettelsene i 2014 var 122 for narkotikarelaterte forbrytelser.

I år er det klart at Irans henrettelsestrend dessverre går i gal retning. Per 20. september i år har 829 mennesker blitt henrettet i Iran. De fleste av dødsdommene er fortsatt for narkotikarelatert kriminalitet, noe som ofte rammer den delen av samfunnet med dårligst økonomi og dermed også færrest midler til advokater og annen rettshjelp.

Amnesty International er i mot dødsstraff i ethvert tilfelle, under enhver omstendighet, uavhengig av skyldspørsmål.

Informasjonen er tatt ut fra denne artikkelen skrevet av Helle Biørnstad: http://www.amnesty.no/aktuelt/straffes-med-døden-for-narkotikaforbrytelser

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>