Forelesning: Main challenges to ensuring respect for human rights in the 21st century

26. mai kl. 15.00 i Domus Academica auditorium 4.

Gentian Zyberi fra Norsk Senter for Menneskerettigheter foreleser om sentrale tema innen menneskerettigheter. Han vil gjennom eksempler illustrere normative, prosessuelle og institusjonelle utfordringer (og hva som gjøres for å overvinne dem) ved følgende tema;

- Menneskerettigheter og væpnet konflikt
- Sivile og politiske rettigheter
- Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
- Effekter av klimaendringer

Forelesningen er høyaktuell for studenter på første år som tar Privatrett II med internasjonale menneskerettigheter.

Velkommen til en lærerik forelesning!

(Forelesningen vil bli holdt på engelsk)

———————————————————————————————————

Gentian Zyberi from Norwegian Center or Human Rights gives a lecture on important topics within human rights.

By using examples to illustrate normative, procedural and institutional challenges are and what is being done (or not) to overcome them he will deal ith the following:

- Human rights in armed conflict
- Civil and political rights
- Economic social and cultural rights
- Effects of Climate change

Welcome!

(The lecture will be in english)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>