Debatt: Bør Norge ta imot flere syriske flyktninger?

Amnesty Jus Oslo inviterer til politisk debatt om Norge bør ta imot flere syriske flyktninger. Debatten vil finne sted på Frokostkjelleren 7.mai kl. 18.15.

Amnesty International sammen med syv andre hjelpeorganisasjoner oppfordrer til nasjonal dugnad for å ta imot totalt 10 000 sårbare syriske flyktninger i 2015 og 2016. Krigen i Syria har ført til den største humanitære katastrofen etter andre verdenskrig. 11 millioner er på flukt, 4 millioner utenfor landegrensene. 380 000 er sårbare flyktninger: enslige kvinner, kvinner med barn, barn, syke, skadde og mennesker i fare for forfølgelse. Partiene er uenige om hva som er beste fremgangsmåte for å hjelpe, og vi ønsker en åpen debatt hvor de ulike synspunkter kan komme klart frem.

Introduksjon v/ professor Mads Andenæs og Ülkü Kocaefe – nestleder ved den Tyrkiske ambassaden

Ordstyrer: John Peder Egenæs (generalsekretær i Amnesty International Norge)

Panelet:
Fabian Stang (H) – ordfører i Oslo
Stine Renate Håheim (AP) – medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen
Siavash Sangtarash (SV) – 2.kandidat for Oslo SV
Ingrid Keenan (Unge Venstre) – 1.nestleder Unge Venstre
Anna Serafima S. Kvam (Grønn Ungdom) – talsperson Grønn Ungdom
Runar Olsen (FpU) – styremedlem Oslo FpU

Dørene åpner kl. 18.00. Debatten starter kl. 18.15 og det åpnes for spørsmål fra salen til slutt. Velkommen til Frokostkjelleren for spennende og aktuell debatt!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>