Årsmøte i Amnesty Jus Oslo

Amnesty Jus Oslo inviterer til årsmøte tirsdag 5.mai kl. 17.00 på Domus Nova rom 543.

Foreløpig dagsorden:

 1. Valg av møteleder, en person til å skrive referat og en person til å medundertegne protokollen.
 2. Godkjenne innkalling, dagsorden og referat fra forrige årsmøte.
 3. Gjennomgang aktivitetsrapporter
 4. Godkjenne regnskap for AJO for periode 4.sept. 2014 til 5.mai 2015 og Menneskerettighetsuka 2015
 5. Vedta budsjett for høst 2015
 6. Vedta arbeidsplan for høst 2015
 7. Godkjenne vedtektsendringer
 8. Valg av medlemmer til styre
 9. Valg av to medlemmer til valgkomité
 10. Valg av to revisorer
 11. Eventuelt

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet sendes leder@amnestyjus.no innen 3.mai.

Følgende verv er på valg:
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Leder for Menneskerettighetsuka
Leder for Regiongruppa
Leder for Gruppa mot tortur og dødsstraff
Leder for Faggruppa

Det kan stilles til valg på selve årsmøtet, det er ikke nødvendig å fremme kandidatur i forkant. Spørsmål om verv eller andre henvendelser kan rettes til leder@amnestyjus.no

Fullstendig dagsorden og saksdokumenter vil gjøres tilgjengelig 2 dager før årsmøtet.

Det serveres pizza etter møtet. Vel møtt!

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>