Gruppa mot tortur og dødsstraff holder underskriftskampanje

Torsdag 30. oktober vil Gruppa mot tortur og dødsstraff holde underskriftskampanje på Domus Nova mellom kl. 11 og 13. 

Underskriftene vil samles inn til støtte for Moses Akatugba som er dømt til døden for å ha ranet til seg tre mobiltelefoner da han var 16 år. Moses har beskrevet at da han ble arrestert av den nigerianske hæren i 2005, ble skutt i hånden og banket opp av soldater. Han ble anholdt i en militærleir der soldater banket ham opp da han ikke kunne identifisere et lik. Etter å ha blitt overført til politistasjonen i Epkan opplevde han ytterligere tortur og mishandling. Moses fortalte til en menneskerettighetsforkjemper at politiet angrep ham med batonger og macheter. Politimennene dro ut tå- og fingernegler med tang og tvang ham til å signere tilståelsesdokumenter ferdigskrevet av politiet.

Etter åtte år i fengsel ble Moses dømt til døden ved henging, og dommen var utelukkende basert på informasjon innhentet under tortur. Politietterforskeren med ansvar for saken møtte heller aldri i retten for å avgi vitneforklaring. Under rettsaken mot Moses forsøkte forsvaret å få gjennomslag for en etterforskning av anklagene om at Moses ble torturert av politimennene. Moses fikk aldri mulighet til å vitne i retten om torturen han gjennomgikk i militærleiren og i fengselet. Idag får familien hans komme på besøk to ganger i måneden mens han sitter og venter på henrettelsen. Moses sier selv at han er uskyldig.

Internasjonal rett fastsetter at barn som er under 18 år ved begått lovbrudd skal ikke bli dømt til døden. Amnesty International er i mot dødsstraff i et hvert tilfelle, under en hver omstendighet, uavhengig av skyldspørsmål.

Amnesty International:

  • krever at det åpnes en uavhengig etterforskning av anklagene om at Moses Akatugba ble utsatt for tortur etter arrestasjonen i november 2005.
  • krever at dødsdommen til Moses blir omgjort
  • krever at Moses mottar oppreisning dersom det viser seg at han ble torturert og mishandlet av politimennene.
  • krever at politiet i Nigeria slutter å bruke tortur som metode for innhenting av informasjon
Aksjonen er en del av den større aksjonen Stopp Tortur som du kan lese mer om her: http://www.amnesty.no/stopptortur
Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>