Debatt om bedrifters samfunnsansvar på Frokostkjelleren

Norske selskapers drift i utlandet – hvordan sikre at de overholder menneskerettighetene?
Amnesty på jusseninviterer til debatt på Frokostkjelleren onsdag 9.november kl.18.00.

Paneldeltagere:

Hans Petter Graver (professor dr. juris UiO, leder for OECDs nasjonale kontaktpunkt),
Ola Jo Tandre (Director, Corporate Responsibility, Telenor)
Arild Hermstad (leder av Fremtiden i våre hender) og
Ingrid Heggø (stortingsrepresentant for Ap, medlem av Næringskomiteen).
Ordstyrer: John Peder Egenæs, Generalsekretær i Amnesty Norge
Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>