Internasjonal dag mot dødsstraff

10. oktober er den internasjonale dagen mot dødsstraff. Denne dagen heter på engelsk The World Day Against the Death Penalty, og arrangeres av The World Coalition Against the Death Penalty – en sammenslutning av over 120 NGOer, juristforeninger, lokale myndigheter og andre organisasjoner. Dagen ble første gang markert i 2003.

Fokuset for dagen mot dødsstraff er i år rettet mot inhumaniteten ved denne straffeformen. Både selve henrettelsen og oppholdet på death row i et av landene som praktiserer straffemetoden, utgjør en ekstrem fysisk og psykisk påkjenning. Dødscellene er i svært dårlig stand, standarden på måltidene er uholdbar, og tilgang på medisinsk hjelp er vanskelig. Det kan i tillegg oppstå feil ved gjennomføringen av henrettelsen.

AIJS vil markere dagen mot dødsstraff på to måter. For det første inviterer vi alle våre medlemmer og andre interesserte til seminar og fakkeltog i regi av Iran Human Rights på Domus Academica mandag 10. oktober kl. 17. For det andre vil det bli avholdt en stand med underskriftskampanje i kafeteriaen på Domus Nova ved lunsjtid samme dag.

 

kilde: www.worldcoalition.org

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>