Foredrag med generalsekretær i Amnesty John Peder Egenæs om bedrifters samfunnsansvar

 

 

 

 

 

 

 

 

Overholder norske bedrifter menneskerettighetene i sin virksomhet i utlandet?

Nylig utga Amnesty en rapport om næringslivets samfunnsansvar, som vurderer norske selskapers beredskap i forhold til overholdelse av menneskerettighetene. Undersøkelsen ble også gjennomført for to år siden, og spørsmålet er selvfølgelig: har det skjedd en forbedring? Er det grunn til å mene at avstanden fortsatt er for stor mellom den etiske skrivebordsskuffen og virksomheten i praksis? Og er norske bedrifter deltakende i menneskerettighetsbrudd?

Når: mandag 31. oktober kl. 12.15

Hvor: Domus Nova, auditorium 7 i 7 etasje

Vi serverer kaffe!

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>