Nominer kandidater til Jusstudentenes Menneskerettighetspris!

AIJS skal utdele
Jusstudententes menneskerettighetspris

Prisen skal gis til en person/personer eller organisasjon* som har gjort en god

* innsats for å fremme menneskerettigheter for studenter,
o innsats for menneskerettighetene gjort av studenter eller
o innsats for å fremme studenters engasjement for menneskerettighetene i Norge eller i utlandet
* NB: *Mottakeren av prisen må være bosatt i Norge på tidspunktet for utdeling av prisen (februar 2011)

* Mottakeren av Jusstudentenes menneskerettighetspris skal være en person, en gruppe personer eller en organisasjon som har gjort en god innsats for å fremme menneskerettighetene i året forut for utdelingen av prisen, ved å arbeide
o • for en konkret sak,
• for en person eller gruppe personer sine rettigheter,
• eller har arbeidet for å fremme menneskerettighetene i sammenheng med studenter på annen måte.

Send nominasjon og begrunnelse til ida.marstein@gmail.com
innen: 15. januar 2011

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>