Retten til Utdanning

Mandag 15 mars kl 17.00-18.30 Auditorium 7, SV fakultetet, Blindern

I forbindelse med Menneskerettighetsuka 2010 ble jusstudentenes menneskerettighetspris utdelt for første gang. Årets prisvinner er Utdanningshjelpen, en organisasjon som formidler utdanningsstøtte til barn og unge i Kenya og Ghana. I forbindelse med prisen ønsker Amnesty International juridisk studentnettverk å invitere til foredrag om retten til utdanning generelt og Utdanningshjelpens arbeid spesielt.

Les mer om Utdanningshjelpen på www.utdanningshjelpen.no

Velkommen!

Program:
hva innebærer retten til utdanning?
Hvordan kan rettigheten håndheves?
Malcolm Langford, stipendiat ved Senter for menneskerettigheter, innleder

Hvilken forskjell kan tilgang på utdanning gjøre?
Praktiske eksempler fra arbeidet til Utdanningshjelpen. Organisasjonen
ble tildelt jusstudentenes menneskerettighetspris i februar 2010.
Daglig leder Felix Osok forteller.

Vi serverer kaffe og noe å bite i!
seminargruppa@gmail.com

OBS jusstudenter! Arrangementet er altså på BLINDERN.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>