Vinner av Jusstudentenes menneskerettighetspris 2010: Utdanningshjelpen

Komitéen for Jusstudentenes menneskerettighetspris har kåret vinner av prisen for 2010: Utdanningshjelpen ved grunnlegger Felix Omondi Osok.

Komiteen skriver i sin begrunnelse at Utdanningshjelpen ”har gjort en viktig innsats for å sikre unge mennesker rett til utdanning i Kenya, Ghana og på Vestbredden. Organisasjonen formidler utdanningsstøtte til motiverte skoleelever og studenter som står i fare for å miste sin rett til utdanning på grunn av fattigdom. Komitéen vil hedre Utdanningshjelpen ved Felix Omondi Osok for på denne måten å ha bidratt til å fremme en av de viktigste menneskerettighetene for unge mennesker, nemlig retten til utdanning (….)

I tillegg fremhever Komitéen at prisen går til Utdanningshjelpen fordi organisasjonen ”engasjerer et stort antall norske studenter i sitt arbeid. Felix Omondi Osok sin evne til å motivere andre studenter til å gjøre en innsats for menneskerettighetene er en nøkkel til suksess for Utdanningshjelpen”.

”Komitéen ser at stort potensial i Utdanningshjelpen for å hjelpe enda flere, og vi håper Jusstudentenes menneskerettighetspris vil bidra til å synliggjøre og videreutvikle det viktige arbeidet som organisasjonen gjør”, sier John Peder Egenæs på vegne av Komitéen.

Formålet med prisen er både å hedre noen som har gjort en god innsats for menneskerettighetene og å stimulere studenter til å engasjere seg i menneskerettighetsarbeid. I tillegg er siktemålet at vinneren vil få nytte av prisen i sitt videre arbeid. ”Vi håper at mange studenter, og særlig jusstudenter, vil la seg inspirere av arbeidet som Utdanningshjelpen og Felix Omondi Osok har fått til, og selv engasjere seg i menneskerettighetsarbeid”, sier initiativtaker til prisen og jusstudent Ida Marstein.

Prisen vil deles ut under AIJS Menneskerettighetsuke som finner sted 19. februar 2010 kl. 18.00 på Frokostkjelleren (Juridisk fakultet ved UiO). Se www.menneskerettighetsuka.no

I Komitéen sitter foruten representanter for AIJS og AIJS Menneskerettighetsuke 2010, generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs og Direktør for Norsk Senter for Menneskerettigheter, Universitetet i Oslo, Nils Butenschøn.

For mer informasjon om Utdanningshjelpen, se www.utdanningshjelpen.no eller kontakt Komitéen v/Ida Marstein på ida.marstein@gmail.com (eller mobil 98067862) eller Heidi Augestad Opsahl på heidiao@yahoo.com.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>